Privacyverklaring Telefoonlijn GGD GHOR Nederland

Telefoon en website

Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie werken er met je persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat wij antwoord kunnen geven op je vragen met betrekking tot de werking en het proces van de coronavaccinaties, dienen we een aantal van je persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken en bewaren je gegevens. Wij doen dit altijd volgens de regels uit de wet. Dit betekent dat wij netjes en veilig met je persoonsgegevens omgaan. We laten je weten welke gegevens we van je hebben, wat we ermee doen en wie ermee werkt.

Je gegevens worden verwerkt door de volgende organisaties:

 • GGD GHOR Nederland
 • V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie – SOS International

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Om telefonisch antwoord te geven op jouw vragen, hebben we een aantal persoonlijke gegevens van je nodig:

Dit zijn de persoonsgegevens die wij van je nodig hebben:

 • Voor- & achternaam
 • Telefoonnummer
 • Opname van het telefonische gesprek (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven)

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens zodat wij het voor jou mogelijk kunnen maken dat je telefonisch met een zorgprofessional in gesprek kan gaan over corona en de vaccins die hiertegen zijn ontwikkeld.

Hieronder zie je wat er met jouw gegevens gebeurt.

 1. Website
 2. Telefonisch contact
 3. Administratie

Stap 1: Je hebt via het internet toegang tot de website vragen over corona

Via de website www.vragenovercorona.nl vind je naast informatie over het platform ook het telefoonnummer waar je terecht kunt voor vragen met betrekking tot corona en corona vaccinatie.

Stap 2: Je kunt voor vragen over corona bellen via 0800 770 770 7

Tijdens of na het bezoek aan de website kan je besluiten telefonisch contact op te nemen, omdat je vragen hebt over corona en/of de coronavaccinaties. Er wordt toestemming gevraagd voor het opnemen van het telefoongesprek. Je zal vervolgens vragen kunnen stellen aan medewerkers op de Eerste lijn. Voor meer specifieke vragen, kan je worden doorverbonden naar of teruggebeld door de tweede lijn, waarbij je een zorgprofessional kunt spreken. Voor dit telefonisch contact kan het zijn dat jouw naam wordt opgenomen als je toestemming hebt gegeven voor opname van het gesprek. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, wordt het gesprek opgenomen en wordt alles wat je in dit gesprek bespreekt opgeslagen in de opname van het telefoongesprek.

Stap 3: Nazorg/administratie

Na een mogelijke inzet wordt het proces geëvalueerd door GGD GHOR Nederland. Hierbij zullen ook sommige telefoongesprekken die zijn opgenomen, worden beluisterd. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt voor kwaliteit- en trainingsdoeleinden en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van de Eerste en Tweede lijn van het platform.

We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan we hierboven hebben uitgelegd.

Welke wetten regelen dat we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken?

Volgens de AVG mogen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

We gebruiken jouw gegevens zodat wij in staat zijn om antwoord te geven op al je vragen met betrekking tot corona en de vaccinaties hiertegen.

De wetten die hier gelden zijn:

 • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 onder a AVG.
 • Wanneer een telefoongesprek wordt opgenomen waarin tevens medische gegevens worden besproken, is art. 9 lid 2 sub a AVG van toepassing.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Voor telefonie bewaren we de opname, alleen met jouw toestemming, 14 dagen. Daarna wordt deze gewist. De registratie van je telefoonnummer wordt tegen het einde van dit project verwijderd. Mochten we je naam registreren voor een terugbelafspraak, zal dit worden verwijderd nadat telefonisch contact met jou is gelegd.

Als we je gegevens langer willen bewaren dan hiervoor is aangegeven, vragen we daar toestemming voor. Behalve als we volgens een andere wet verplicht zijn om ze te bewaren.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen of organisaties die de gegevens verwerken. In de afspraken staat nauwkeurig omschreven wat zij met jouw gegevens voor ons mogen doen. In dit geval hebben wij dergelijke afspraken gemaakt met B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie – SOS International

Wat doen we nog meer?

 • We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen.
 • Medewerkers die met jouw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
 • We zorgen dat we werken volgens een vaste procedure. En we houden ons aan de wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Dit zijn jouw rechten volgens de wet:

 • Je hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te bekijken. Je kunt een kopie van jouw gegevens krijgen.
 • Kloppen je gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • Je mag van ons eisen dat we jouw persoonsgegevens verwijderen.
 • Je mag jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken.

Mochten deze punten voor jou gelden, mail dan naar: [email protected].

We geven geen medisch advies

Bij het beantwoorden van jouw vragen over corona en de coronavaccins, geven we géén medisch advies. Onze zorgprofessionals kunnen in zijn algemeenheid antwoord geven op al je vragen, maar hierbij kunnen we niet ingaan op jouw persoonlijke medische situatie. Dit betekent dat wanneer je specifieke vragen hebt over je gezondheid in relatie tot corona of de vaccins, wij je aanraden om hierover in gesprek te gaan met je behandelend arts.

Chatfunctie

Wanneer je telefonisch contact hebt met een van onze medewerkers op de eerste en tweede lijn is GGD GHOR verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens. Op het moment dat je echter op onze website via de chatfunctie vragen over corona stelt, verwerkt niet GGD GHOR, maar GGD Hart voor Brabant (HvB) uw persoonlijke gegevens. De chatfunctie wordt namelijk mogelijk gemaakt door GGD HvB en daarmee zijn zij verantwoordelijk hoe er hiervoor met jouw gegevens wordt omgegaan. Voor de omgang met jouw persoonlijke gegevens bij de chatfunctie verwijzen we je daarom graag door naar de ‘Privacyverklaring Corona Chat’ van GGD HvB die ook op deze website te lezen is.

Heb je vragen of klachten over wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens?

Heb je vragen of klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met [email protected]

Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van je vragen of klachten, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland. Het mailadres is [email protected].

Heb je jouw klacht ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming en hebben we jouw klacht behandeld, maar ben je het niet eens met de uitkomst of hoe jouw klacht is afgehandeld? Dan kan je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Wijzigingen

Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 19 januari 2021.

Stel nu je vraag aan een zorgprofessional

maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur